kapat× Destek 444 10 61
HAKKIMIZDA

Özel BARAN AMBULANS FİRMASI 2000 yılından bu yana, T.C Sağlık Bakanlığı ilgili tüm yönetmelik ve mevzuatına uygun olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce ruhsatlandırılmış bir biçimde Ambulans filosu ile 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

MİSYON ve VİZYONUMUZ

Hastane öncesi acil sağlık hizmeti, giderek karmaşıklaşan kent yaşamında vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. 

Teknolojik Çağrı Merkezi , Yaygın İstasyonlar,  Etkin İlk Müdahale,  Özel Eğitimli Sertifikalı Personel,  Bakımlı Ambulanslar ,Tam Tıbbi Donanım, Güvenli Transport,  İşlevsel Hasta Teslimi,  Hasta Kayıt Sistemi ile

ETKİN – GÜVENİLİR – İŞLEVSEL – HASTA HAKLARINA SAYGILI - ACİL SAĞLIK HİZMETİ 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Temel Politikamız, İnsan Sağlığıdır..!

Bu bilinç ile Ambulans hizmeti veren işletmemizde her türlü müşteri talebini, yüksek standart ve kalitede ekipmanlar ile karşılamak, Geçmişten gelen tecrübe birikimine ve kalitesine zaman içerisinde teknolojik gelişmeleri de adapte ederek, yasalara, insana ve çevreye saygılı bir kuruluş olmak,

Kendimizi sürekli geliştirerek müşterilerimize bir öncekinden daha iyi hizmet sunmak ve sektörümüzde önde gelen bir Türk firması olmak Kalite Politikamızdır.

ÇEVRE POLİTİKASI

Baran Ambulans sürdürdüğü Ambulans hizmetleri faaliyetlerinde, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek en önemli hedefidir.

Baran Ambulans; faaliyetlerinin, çevre ile ilgili hususlarda ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yasal zorunluluklara, uymayı taahhüt eder.

Baran Ambulans yürüttüğü tüm faaliyetlerinde, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.

Baran Ambulans çevre yönetim çalışmalarını ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek, sürekli iyileştirir.

İSG POLİTİKASI

Baran Ambulans; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli yasal ve müşteri şartlarına uygun olan işlemleri yapmayı, bu işlemleri sağlamak için gerekli araçları noksansız olarak bulundurmayı hedef ilke olarak benimsediğinden İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda “önce güvenlik” ilkesine inanarak yaklaşmaktadır. Bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm çalışanlar yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle riayet edeceklerdir. Çünkü hiçbir iş, çalışanlarımızın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.
 
Baran Ambulans; ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yürürlükte bulunan tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatlarına, (kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere) uluslararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere uymayı taahhüt etmektedir.
 
Baran Ambulans; faaliyetleri sırasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi vazgeçilmez öncelikli hedefi olarak kabul etmektedir.
 
Baran Ambulans; İSG faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını sürdürerek sürekli olarak iyileştirme yapacak, böylelikle tehlikeleri minumuma indirecektir.